• Język: Polski Polski
 • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77, 0 801 011 997

TEKA kup dowolny zlew z tegranitu a otrzymasz 20 letnią gwarancję

''

''

20 LAT RAZEM - 20 LAT GWARANCJI!

Z okazji 20-lecia firma Teka Polska przygotowała dla Państwa specjalną ofertę promocyjną!

Każdy, kto w terminie od 1 marca do 31 marca 2015 zdecyduje się na zakup zlewozmywaka z tegranitu, otrzyma aż 20 LAT GWARANCJI

Aby skorzystać z tej atrakcyjnej oferty, wystarczy zakupić wybrany model zlewozmywaka, a następnie zarejestrować w Systemie Rejestracji Gwarancji do dnia 31.03.2015 r. 

Zdecyduj się na zakup już teraz i ciesz się jakością zlewozmywaków Teka przez długie lata!

REGULAMIN promocji „GWARANCJA DOBREJ KUCHNI”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Gwarancja dobrej kuchni” (dalej „Promocja”) jest Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000059916, NIP 5261002584, REGON 010721000 (dalej „TEKA” lub „Organizator”).
 2. Promocja polega na przedłużeniu z 2 do 20 lat okresu obowiązywania udzielanej przez Organizatora standardowej gwarancji na wybrane modele zlewozmywaków kuchennych z tegranitu.
 3. Promocja obejmuje następujące modele zlewozmywaków z tegranitu:

Model

Kolor

Nr katalogowy

Alba 80 B-TG

antracyt

88193

Alba 80 B-TG

piaskowy beż

88191

Alba 80 B-TG

topaz

88184

Alba 80 B-TG

alabaster

40143484

Alba 80 B-TG

amber

40143485

Alba 80 B-TG Metalic

onyks

88644

Astral 45 B-TG

antracyt

88917

Astral 45 B-TG

biały

88909

Astral 45 B-TG

czekoladowy brąz

40143512

Astral 45 B-TG

piaskowy beż

88911

Astral 45 B-TG

topaz

88913

Astral 45 B-TG

alabaster

40143514

Astral 45 B-TG

amber

40143516

Astral 45 B-TG Metalic

onyks

88947

Astral 60 B-TG

antracyt

88929

Astral 60 B-TG

biały

88921

Astral 60 B-TG

czekoladowy brąz

40143522

Astral 60 B-TG

piaskowy beż

88923

Astral 60 B-TG

topaz

88925

Astral 60 B-TG

alabaster

40143524

Astral 60 B-TG

amber

40143526

Astral 60 B-TG Metalic

onyks

88957

Astral 70 E-TG

antracyt

88905

Astral 70 E-TG

biały

88897

Astral 70 E-TG

czekoladowy brąz

40143542

Astral 70 E-TG

piaskowy beż

88899

Astral 70 E-TG

topaz

88901

Astral 70 E-TG

alabaster

40143544

Astral 70 E-TG

amber

40143546

Astral 70 E-TG Metalic

onyks

88937

Aura 45 B-TG

antracyt

88394

Aura 45 B-TG

biały

88391

Aura 45 B-TG

piaskowy beż

88392

Aura 45 B-TG

topaz

88393

Aura 45 B-TG

alabaster

40143054

Aura 45 B-TG

amber

40143055

Aura 45 B-TG Metalic

onyks

88567

Aura 60 B-TG

antracyt

88404

Aura 60 B-TG

biały

88401

Aura 60 B-TG

piaskowy beż

88402

Aura 60 B-TG

topaz

88403

Aura 60 B-TG

alabaster

40143064

Aura 60 B-TG

amber

40143065

Aura 60 B-TG Metalic

onyks

88564

Cabrera 45 B-TG

antracyt

88846

Cabrera 45 B-TG

piaskowy beż

88844

Cabrera 45 B-TG

topaz

88845

Cabrera 45 B-TG Metalic

onyks

88663

Cabrera 70 E-TG

antracyt

88218

Cabrera 70 E-TG

piaskowy beż

88216

Cabrera 70 E-TG

topaz

88217

Cabrera 70 E-TG Metalic

onyks

88538

Cara 45 B-TG

antracyt

88809

Cara 45 B-TG

piaskowy beż

88552

Cara 45 B-TG

topaz

88553

Cara 45 B-TG Metalic

onyks

88556

Cara 60 B-TG

antracyt

88807

Cara 60 B-TG

piaskowy beż

88543

Cara 60 B-TG

topaz

88544

Cara 60 B-TG Metalic

onyks

88547

Centroval 45-TG

agat

87359

Centroval 45-TG

antracyt

87353

Centroval 45-TG

biały

87351

Centroval 45-TG

piaskowy beż

87352

Centroval 45-TG

topaz

87362

Centroval 45-TG Metalic

onyks

88578

Kea 45 B-TG

agat

88788

Kea 45 B-TG

antracyt

88787

Kea 45 B-TG

piaskowy beż

88786

Kea 45 B-TG

topaz

88839

Kea 45 B-TG

alabaster

40143346

Kea 45 B-TG

amber

40143347

Kea 60 B-TG

agat

88796

Kea 60 B-TG

antracyt

88795

Kea 60 B-TG

piaskowy beż

88794

Kea 60 B-TG

topaz

88840

Kea 60 B-TG

alabaster

40143357

Kea 60 B-TG

amber

40143358

Lugo 45 B-TG

agat

88821

Lugo 45 B-TG

antracyt

88822

Lugo 45 B-TG

piaskowy beż

88819

Lugo 45 B-TG

topaz

88820

Lugo 60 B-TG

agat

88831

Lugo 60 B-TG

antracyt

88832

Lugo 60 B-TG

piaskowy beż

88829

Lugo 60 B-TG

topaz

88830

Lumina 40 B-TG

antracyt

40144101

Lumina 40 B-TG

piaskowy beż

40144100

Lumina 40 B-TG

topaz

40144102

Lumina 40 B-TG Metalic

onyks

40144103

Lumina 60 B-TG

antracyt

40144201

Lumina 60 B-TG

piaskowy beż

40144200

Lumina 60 B-TG

topaz

40144202

Lumina 60 B-TG Metalic

onyks

40144203

Menorca 60 S-TG

antracyt

88242

Menorca 60 S-TG

piaskowy beż

88239

Menorca 60 S-TG

topaz

88240

Menorca 60 S-TG Metalic

onyks

88244

Perla 45 B-TG

antracyt

88843

Perla 45 B-TG

piaskowy beż

88841

Perla 45 B-TG

topaz

88842

Radea 390/370 TG

antracyt

40143614

Radea 390/370 TG

piaskowy beż

40143610

Radea 390/370 TG

topaz

40143613

Radea 390/370 TG

alabaster

40143615

Radea 390/370 TG

amber

40143616

Radea 390/370 TG Metalic

onyks

40143611

Radea 490/370 TG

antracyt

40143664

Radea 490/370 TG

piaskowy beż

40143660

Radea 490/370 TG

topaz

40143663

Radea 490/370 TG

alabaster

40143665

Radea 490/370 TG

amber

40143666

Radea 490/370 TG Metalic

onyks

40143661

Radea 550/370 TG

antracyt

40143674

Radea 550/370 TG

piaskowy beż

40143670

Radea 550/370 TG

topaz

40143673

Radea 550/370 TG

alabaster

40143675

Radea 550/370 TG

amber

40143676

Radea 550/370 TG Metalic

onyks

40143671

Radea 450/325 TG

piaskowy beż

88489

Radea 450/325 TG

topaz

88490

Radea 450/325 TG

onyks

88495

Radea 450/325 TG Metalic

antracyt

88649

Radea 325/325 TG

piaskowy beż

88498

Radea 325/325 TG

topaz

88499

Radea 325/325 TG

onyks

88504

Radea 325/325 TG Metalic

antracyt

88647

Radea 160/325 TG

piaskowy beż

88507

Radea 160/325 TG

topaz

88508

Radea 160/325 TG

onyks

88513

Radea 160/325 TG Metalic

antracyt

88645

– dalej „Modele objęte Promocją”.

 1. Promocja dotyczy zakupów Modeli objętych Promocją dokonanych od 1 marca do 31 marca 2015 roku.
 2. Do udziału w Promocji uprawnieni są wyłącznie klienci detaliczni – pełnoletnie osoby fizyczne dokonujące detalicznych zakupów Modeli objętych Promocją (dalej „Klienci”).
 3. Promocja  jest dostępna we wszystkich punktach sprzedaży prowadzących sprzedaż produktów marki TEKA.
 4. Wszelkie informacje pozyskane w związku z Promocją zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie dla celów w niej przewidzianych.
 5. Informacje stanowiące dane osobowe uczestników podlegają ochronie stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest TEKA. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Promocji, chyba że uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w innym celu.
 6. Osoba, która udostępni TEKA dane osobowe w ramach Promocji, ma prawo do wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Promocji.

§ 2. Zasady Promocji

Warunkiem udziału w Promocji jest:

 1. zakup w czasie trwania Promocji przez Klienta egzemplarza Modeli objętych Promocją,
 2. dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza rejestracyjnego w Systemie Rejestracji Gwarancji na stronie internetowej pod adresem www.tekaserwis.com.pl w terminie od dnia 1 marca 2014 roku do 31 marca 2015 roku.
 1. System Rejestracji Gwarancji automatycznie wygeneruje dla uczestnika Promocji kartę gwarancyjną dla zakupionego przez Klienta egzemplarza Modelu objętego Promocją z 20-letnim okresem obowiązywania gwarancji.
 2. Każdy Klient może zgłosić wszystkie kupione przez siebie egzemplarze Modeli objętych promocją. 

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej jego udziału w Promocji, w tym poprawności rejestracji sprzętu.
 2. Reklamację należy złożyć do TEKA w formie pisemnej lub pod adresem poczty elektronicznej info@teka.com.pl do dnia 31 marca 2015 r.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia.

§ 4. Postanowienie końcowe

Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.teka.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

newsletter
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.